Kadra pedagogiczna

Liczba odwiedzających: 3445

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej  w roku szkolnym 2023/2024

 

Borek Małgorzata – nauczyciel matematyki, fizyki, wychowawca kl. V

Brodnicki Konrad –  nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VIII

Czerkas Emilia – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I

Gajda Magdalena – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowawca klasy VI

Gancarz-Pławczyk Eliza – psycholog

Głębocka Agnieszka –  neurologopeda

Horowaj Agnieszka – nauczyciel etyki, wychowawca świetlicy, wychowawca kl. IV

Jankowska Barbara – nauczyciel muzyki

Kaznowska Ilona – nauczyciel języka niemieckiego

Kotowska Krystyna – nauczyciel religii

Moskalska Magdalena –   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edb, wychowawca klasy III

Nowakowska Aleksandra – nauczyciel informatyki

Nożyńska Urszula – nauczyciel plastyki i techniki, wychowawca świetlicy

Pisarek Ewa  – wychowawca świetlicy

Plona Mateusz – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Płaciszewska Kinga - nauczyciel języka angielskiego

Płoński Adam – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii i przyrody

Poźniak Julita –  nauczyciel chemii

Sosińska Joanna – nauczyciel geografii i wychowania do życia w rodzinie

Suska Kinga –  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II

Ślifierska Ewelina – nauczyciel języka polskiego

Tomaszewska Anna – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, wychowawca klasy VII

Uchańska Irena – nauczyciel języka angielskiego

Wardak Joanna – pedagog, pedagog specjalny

Węgłowska Justyna – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia