Kadra pedagogiczna

Liczba odwiedzających: 2461

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej  w roku szkolnym 2021/2022

Maliszewska Marta – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Błażczuk Małgorzata – nauczyciel bibliotekarz

Borek Małgorzata - nauczyciel matematyki, fizyki, wychowawca kl. IV

Brodnicki Konrad –  nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VII

Czerkas Emilia – wychowawca kl. VIII

Gajda Magdalena – nauczyciel wspomagajacy, wychowawca klasy V

Gancarz-Pławczyk Eliza – psycholog

Głębocka Agnieszka –  neurologopeda

Horowaj Agnieszka – nauczyciel etyki

Jankowska Barbara – nauczyciel muzyki

Kaznowska Ilona – nauczyciel języka niemieckiego

Kotowska Krystyna – nauczyciel religii, wychowawca świetlicy

Kujawa Marlena – nauczyciel biologii i wychowania do życia w rodzinie

Michalska Karolina – nauczyciel geografii i przyrody

Mierzejewska-Jaros Małgorzata – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Moskalska Magdalena –   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II

Niemyjska Zuzanna –  pedagog, pedagog specjalny

Nożyńska Urszula – nauczyciel plastyki i techniki, wychowawca świetlicy

Ogrodzka-Gradek Agnieszka – nauczyciel języka angielskiego

Pisarek Ewa  – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III

Poźniak Julita –  nauczyciel chemii

Redzińska vel Rydzyńska Dorota – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Siwek Marzena – wychowawca świetlicy

Suska Kinga -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I

Ślifierska Ewelina – nauczyciel języka polskiego

Tomaszewska Anna – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI