Opłaty

Liczba odwiedzających: 1639

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym
W Wólce Radzymińskiej

Miesięczne opłaty za wyżywienie dziecka należy wpłacać w terminie do 10 dnia miesiąca.
Płatności należy dokonywać przelewem na konto szkoły:


NR KONTA
93 8013 1029 2003 0717 7815 0006
W tytule proszę podać:
nazwisko i imię dziecka, grupę w przedszkolu / klasę
Uwaga! Konto do wyżywienia i konto do nadgodzin to dwa różne konta.

DZIENNY KOSZT WYŻYWIENIA WYNOSI:

w przedszkolu:
10,00 zł – 2 posiłki (śniadanie i obiad)
13,00 zł – 3 posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek)

w szkole: 

7,00 zł - obiad

 

Opłaty za wyżywienie są pobierane z góry za dany miesiąc.
Proszę o wpłacanie kwot podanych na wklejkach w dzienniczkach – są to kwoty za dany miesiąc pomniejszone o zgłoszone nieobecności dzieci z poprzedniego miesiąca.
Uwzględnione są zwroty pieniędzy tylko za zgłoszone nieobecności dzieci.
Nieobecności należy zgłaszać w sekretariacie szkoły telefonicznie lub osobiście w godzinach 07:30-09.00. Tel.: 22-774-87-69.
Rezygnację z żywienia należy zgłaszać z końcem miesiąca.
Szczegóły wydawania posiłków są zawarte w regulaminie.
W razie pytań zapraszam do kontaktu.