Samorząd Uczniowski

Liczba odwiedzających: 1430

su.jpg (28 KB)

Samorząd Uczniowski

rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący SU: Ryszard Koziej
Zastępca przewodniczącego : Małgorzata Adamczyk
Członkowie rady: Maja Zakrzewska, Zuzanna Kielak, Stanisław Remisz

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego
1. Uczestnictwo w pracy szkoły.
2. Kształtowanie samorządności i odpowiedzialności za podejmowane zadania.
3. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości gminnych, dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
4. Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo szkolne.
5. Integracja społeczności szkolnej.
6. Kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej.
7. Uwrażliwienie na potrzeby innych.
8. Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów.
9. Rozwijanie ekspresji twórczej młodzieży.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego