Wykaz podręczników do nauki religii na rok 2023/2024

Data: 24.08.2023 r., godz. 14.34    662
Poniżej zamieszczamy listę podręczników do religii na rok szkolny 2023/2024

Klasa I „W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”   A. Frączak, ks. R. Szewczyk, M. Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasa II „To jest mój Syn umiłowany ” A. Frączak, ks. R. Szewczyk M. Korzeniewska M. Przelaskowski Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasa III „Kto spożywa moje Ciało, ma życie”A. Frączak, ks. R. Szewczyk Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasa IV „Trwajcie w miłości mojej” ks.  R. Szewczyk, A. Frączak, M. Przelaskowski, A. Splewińska Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasa V „Bóg nas szuka” ks. M.Czyżewski ks. M. Polny D. Kormacka M. Małek s. M. Ujazdowska Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasa VI „Jezus nas zbawia” ks. M.Czyżewski ks. M. Polny M. Małek D. Kornacka Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasa VII „Kościół wskazuje nam drogę” ks.M.Czyżewski, ks.M.Polny, M.Małek, D.Kornacka
Wydawnictwo Katechetyczne,Warszawa

Klasa VIII ,,Duch Święty nas uświeca” ks. M.Polny, A. Rayzacher-Majewska, D. Kornacka, ks. K. Prus, M. Prus Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa