Rekrutacja 2022/2023

Data: 28.01.2022 r., godz. 13.27    680
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Radzymińskiej ogłasza rozpoczęcie zapisów do Gminnego Przedszkola oraz do Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich - na rok szkolny 2022/2023.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Radzymińskiej ogłasza rozpoczęcie zapisów

do Gminnego Przedszkola oraz do Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich - na rok szkolny 2022/2023.

 

Stosowne dokumenty można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej (zakładka Rekrutacja)  lub z sekretariatu placówki.

Zapisy prowadzi sekretariat w godzinach od 8.00 do 15.30 zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Prosimy o osobiste dostarczanie dokumentów, a rodziców lub prawnych opiekunów dzieci zapisywanych po raz pierwszy dodatkowo o przyniesienie ze sobą do wglądu:
• dowodu osobistego
• odpisu aktu urodzenia dziecka


Ważne!

 

W pierwszym etapie przyjmujemy deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, zgłoszenie dziecka do klasy I oraz wnioski o przyjęcie do przedszkola tylko od rodziców dzieci zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt zgodnie z harmonogramem rekrutacji.


Obwód szkolny - miejscowość Wólka Radzymińska

 

Zarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Dokumenty do pobrania:

Przedszkole

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola w Wólce Radzymińskiej 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

Oświadczenie o zatrudnieniu

 

I klasa szkoły podstawowej

Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej

Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej

Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

Oświadczenie o zatrudnieniu