Tytuł aktualności związanej z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej

Data: 31.03.2021 r., godz. 14.05    335
Krótka zajawka informacji opisująca w jednym zdaniu co się znajduje po kliknięciu w tytuł aktualności.

Treść.