Wykaz podręczników do nauki religii na rok 2022/2023

Data: 31.08.2022 r., godz. 14.34    352
Poniżej zamieszczamy listę podręczników do religii na rok szkolny 2022/2023

Klasa I „W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”   A. Frączak, ks. R. Szewczyk, M. Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasa II „To jest mój Syn umiłowany ” A. Frączak, ks. R. Szewczyk M. Korzeniewska M. Przelaskowski Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasa III „Kto spożywa moje Ciało, ma życie”A. Frączak, ks. R. Szewczyk Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasa IV „Jestem Chrześcijaninem” ks. Mariusz Czyżewski  Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasa V „Bóg nas szuka” ks. M.Czyżewski ks. M. Polny D. Kormacka M. Małek s. M. Ujazdowska Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasa VI „Jezus nas zbawia” ks. M.Czyżewski ks. M. Polny M. Małek D. Kornacka Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasa VII „Kościół wskazuje nam drogę” ks.M.Czyżewski,ks.M.Polny,M.Małek,D.Kornacka
Wydawnictwo Katechetyczne,Warszawa

Klasa VIII ,,Ty ścieżkę życia mi ukażesz” ks. Piotr Tomasik Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa