Tytuł aktualności związanej z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej

Data: 26.05.2021 r., godz. 12.30    255
Krótka zajawka informacji opisująca w jednym zdaniu co się znajduje po kliknięciu w tytuł aktualności.